• tézy vzdelávacieho projektu ElearnJet Academy
  • o doučovaní a príprave žiakov a študentov všetkých stupňov škôl
  • čo je samoštudijný-, video- a webinárový kurz pre jednotlivé testy
  • o hierarchii entít: Akadémia-Škola-Trieda-Študent-Virtuálna knižnica
  • v čom sa líšia kurzy a entity s prefixmi AD-HOC a EDU
  • aká je forma pomoci žiakom a študentom cez projekt ElearnJet Academy
  • ako fungujú testy, ktorých základom nie je video server, ale LMS (Learning Management System), dátové úložiská, video server a webová doména
Prejsť na panel nástrojov