Projekt ElearnJet Academy funguje na základe autorských práv a rešpektovania podmienok spracovania produktov (napr. Creative Commons-CC, Štandardných licencií YouTube, interných pravidiel kooperujúcich právnických a fyzických osôb a pod). Drží sa pritom nasledovných zásad:

  1. Udelený súhlas NÚCEM pre testy Testovanie 5-Matematika, Testovanie 9-Matematika, Maturitný test, výsledky a riešenia uvedených testov. za roky 2005-2019. Na základe listu NÚCEM č. 14/2020 zo dňa 13.01.2020 a špecifikácie udeleného súhlasu podmienok spracovania pre žiadateľa: Robert Šill a jeho projekt ElearnJet Academy – info@elearnjet.org.
  2. Ak vytvoríme originálne zadania a riešenia, uvádzame pri ich zadaní a riešení skratku EA (ElearnJet Academy).
  3. Ak spracujeme podklady z neznámych zdrojov, môžeme zverejniť zadania aj riešenia z takýchto zdrojov. Môžeme však zverejniť aj vlastné originálne riešenia zadaní. U takýchto zadaní uvádzame informáciu, že sú z neznámych zdrojov.
  4. Modifikáciou zadaní z neznámych zdrojov, ktoré menia podmienky zadania, postup riešenia alebo výsledky, vznikajú nové zadania a riešenia. U takýchto zadaní uvádzame informáciu, že sú z neznámych zdrojov a že boli modifikované.
  5. V prípade, že by niekto namietal z titulu, že k zadaniam alebo riešeniam si uplatňuje podmienky šírenia alebo spracovania, ktoré už zverejnil, takéto zadania a riešenia budú v plnom rozsahu vynechané z projektu ElearnJet Academy, ak nedôjde k dohode s namietajúcou stranou o podmienkach šírenia alebo spracovania produktu, ktorého pôvod bol pre autorov projektu ElearnJet Academy do danej chvíle neznámy.

Prejsť na panel nástrojov